Koncert z díla Vítězslava Nováka

07.05.2024

Ranoša a ti další...

Vítězslav Novák napsal celou řadu krásných skladeb. Přesto, trochu nezaslouženě, uniká větší pozornosti posluchačů. 

Pro rok České hudby jsme se proto rozhodli, ve spolupráci s táborským symfonickým orchestrem Bolech nastudovat a provést program z Novákova díla.

Díky podpoře MKČR a mnohých dalších subjektů se koncert uskuteční v listopadu tohoto roku ve skladatelově rodišti - Kamenici nad Lipou.

V první polovině koncertu Bolech zahraje pod taktovkou svého šéfdirigenta Jiřího Sychy výběr z Novákovy Slovácké suity (op. 32) a v druhé polovině večera pak zazní oba dvoudílné cykly Balady na slova moravské lidové poezie (op. 19 a op. 23) v podání Domina, posíleného kamarády z dalších sborů a Bolechu, pod vedením Josefa Čechtického.